Данните са според анонсираните от брифингите на Националния щаб.

Денят се нулира в 8:00 сутринта на слеващия ден, когато е първата пресконференция на Щаба.